fbpx

Regulamin promocji: „Rozkoszy ciąg dalszy…”

 1. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki na jakich odbywa się promocja pod nazwą Rozkoszy ciąg dalszy…
 2. Organizatorem promocji jest firma Aesthetica Marta Petrusiewicz.
 3. Promocja dotyczy usług kosmetycznych świadczonych na terenie gabinetu aesthetica mieszczącego się przy ul. 12 lutego 16a, 82-300 Elbląg
 4. Akcja rozpoczyna się w dniu 2020-03-08 i trwa do 2020-04-30.
 5. Warunkiem przystąpienia do promocji ulotkę jest okazanie personelowi wizytówki przed rozpoczęciem wizyty
 6. Klient w ramach promocji:
 7. uzyskuje rabat w wysokości 10% ceny zabiegu zgodnie z obowiązującym na dany dzień cennikiem usług, na dowolny zabieg kosmetyczny świadczony w aesthetica.
 8. rabat jednej wizytówki promocyjnej przyznawany jest wyłącznie na jeden wybrany zabieg i tylko dla jednej osoby, która wizytówkę okaże i jest niepodzielny.
 9. jako datę kwalifikującą do wysokości przyznanego rabatu uznaje się datę umówionej wcześniej wizyty.
 10. Klient w ramach jednego okresu promocji może skorzystać z promocji tylko 1 raz
 11. Wizytówkę można przekazywać osobom trzecim
 12. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami i ofertami specjalnymi.
 13. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Właściciela w całości lub w części, a zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie aesthetica
 14. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2020-03-08.
 15. Skorzystanie z promocjo oznacza akceptację regulaminu.
 16. W sprawach, które nie wynikają jasno z regulaminu rozstrzyga organizator aesthetica.